Operacja w toku

koszyk jest pusty...
0.00 zł
Wartość

Polityka prywatności sklepu internetowego blizejciebie.pl


Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018 r. (stanowi załącznik nr 5 do regulaminu)

1. Ilekroć w niniejszej polityce prywatności jest mowa o „Sklepie Internetowym”, „Kliencie”, „Umowie sprzedaży”, „Koncie” i „Newsletterze”, należy rozumieć te terminy zgodnie z definicjami zawartymi w pkt I Regulaminu sklepu internetowego Bliżej Ciebie. 
2. Funkcjonowanie Sklepu Internetowego wymaga przetwarzania następujących danych Klienta:
- do założenia i funkcjonowania Konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Klienta;
- do zawarcia Umowy sprzedaży: imię i nazwisko Klienta (jeżeli Klient jest osobą fizyczną i nie dokonuje zakupu jako przedsiębiorca) albo nazwa i numer NIP Klienta (w pozostałych przypadkach), dane adresowe (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)
- do otrzymywania Newslettera: imię i adres e-mail Klienta, numer telefonu Klienta.
3. Wskazane wyżej dane Klienta będącego osobą fizyczną stanowią jego dane osobowe (zwane dalej „Danymi Osobowymi”).
4. Dane Osobowe są przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).
5. Administratorem Danych Osobowych jest Bella – Handel sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177076, NIP 879-217-08-96, REGON 871209731, kapitał zakładowy 75 000 zł (zwana dalej „Administratorem”).
Współadministratorami danych osobowych mogą być także podmioty wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO
6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych, którym jest Pan Jan Stemposz, dostępny pod adresem: Bella – Handel sp. z o. o., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, oraz adresem e-mail: iod@tzmo.com.pl.
7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
8. Dane Osobowe są przetwarzane w celach założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi, w tym do wykonywania przez Administratora wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją ww. celów.
9. Odbiorcami Danych Osobowych są pracownicy Administratora i współpracownicy Administratora współpracujący z Administratorem w realizacji ww. celów przetwarzania, w tym w szczególności:
- A100 Przedsięwzięcia Informatyczne sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu utrzymania, zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych Bella – Handel sp. z o. o. ,
- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia usług logistycznych, usług księgowych oraz innych administracyjnych związanych z realizacją umowy sprzedaży,
- Thulium sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wsparcia procesów obsługi klienta,
- General Logistics Systems Poland sp. z o. o. z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi kurierskiej,
- PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, Poznań 60-166 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu umożliwienia dokonania płatności online (w przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemu płatności PayU, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne Administratorowi lub przechowywane przez Administratora),
- GetResponse Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/a3, Gdańsk 80-387 – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi przygotowania i wysyłki e-mail newslettera,
- ComVision sp. z o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, Gliwice 44-100  – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu realizacji usługi przygotowania i wysyłki SMS newslettera,
- Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 18, Poznań 60-166  – mająca dostęp do odpowiednich Danych Osobowych w celu wygenerowania i przesłania ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu,
- Google Inc., spółką w Delaware – w razie wyrażenia przez Klienta za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google zgody na przesłanie ankiety, mająca dostęp do adresu e-mail i numeru zamówienia Klienta w celu wygenerowania i przesłania Klientowi ankiety, w której Klient może wyrazić opinię o sklepie i zrealizowanym zamówieniu. Zgoda wyrażona za pomocą widgetu Opinii Konsumenckich Google jest zarejestrowana wyłącznie w bazach Google i nie jest w żadnej sposób dostępna administratorowi lub przechowywana przez administratora .
Dane Osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie. 
10. Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator zwraca jednak uwagę, że Google w ramach programu Opinii Konsumenckich zastrzega sobie możliwość przekazania danych do państwa trzeciego. Google zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
11. Dane Osobowe są przechowywane przez okres realizacji ww. celów przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z realizacją ww. celów przetwarzania, w szczególności roszczeń z tytułu zawartych Umów sprzedaży.
12. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, a w przypadkach określonych prawem także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do przenoszenia danych.
13. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail sklep@blizejciebie.pl
14. Klient ma prawo do wniesienia skargi do określonego prawem organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
15. Podanie przez Klienta Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; podanie przez Klienta Danych Osobowych jest jednak warunkiem założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych będzie zatem odpowiednio brak możliwości założenia i funkcjonowania Konta, zawierania Umów sprzedaży oraz przesyłania Newslettera Klientowi.
16. Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Danych Osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony Danych Osobowych należy Certyfikat Geo Trust Extended Validation SSL CA – G4. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy komputerem Klienta, a stroną blizejciebie.pl jest szyfrowana 256-bitowym kluczem.
17. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Administratora nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, za wyjątkiem remarketingu, który polega na tworzeniu grup odbiorców na bazie analizy zachowań użytkowników w Sklepie Internetowym i wyświetlaniu na tej podstawie dopasowanych reklam w serwisach zewnętrznych,  wyświetlania w Sklepie Internetowym i w korespondencji mailowej/SMS personalizowanych rekomendacji w oparciu o aktywność użytkownika w serwisie (w szczególności: produktów, treści, komunikatów oraz innych elementów sklepu internetowego).
18. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się ze stroną blizejciebie.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę blizejciebie.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony blizejciebie.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
19. Strona blizejciebie.pl wykorzystuje technologię cookies typu osCsid (jest to zmienna id sesji), która zapisuje plik na komputerze użytkownika i kasuje go po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu. Ten typ cookies nie śledzi użytkowników w żaden sposób, nie personalizuje wyglądu strony, jest jedynie wykorzystywany  do zapamiętania id sesji, zalogowania i obsługi koszyka. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony blizejciebie.pl Administrator nie może zagwarantować jej poprawnego działania. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony  blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
20. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przeanalizowania przez stronę blizejciebie.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony blizejciebie.pl. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
21. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta, w celu umożliwienia przez stronę blizejciebie.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi Klienta i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania strony blizejciebie.pl. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
22. Strona blizejciebie.pl w ramach usługi Adwords/Analytics korzysta z funkcji remarketingu  opartej o technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta. Google gromadzi na swoich serwerach dane w celu tworzenia grup odbiorców, którym na podstawie aktywności użytkownika na stronie, w sieci wyszukiwania oraz sieci reklamowej Google mogą być wyświetlane spersonalizowane reklamy remarketingowe. Google może przekazywać informację gromadzone w ramach cookies osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Klient w każdej chwili może zrezygnować z pliku cookies odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam remarketingowych na stronie www.google.pl/settings/ads/. Jeżeli Klient zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin strony blizejciebie.pl chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej
Polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2018

© Bliżej Ciebie 2019

Sklep wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności

Newsletter
Ostatnio oglądane
W tym oknie znajdziesz produkty, które oglądałeś podczas wizyty w naszym sklepie