System rabatowy

Regulamin obowiązujący do dnia 15 maja 2019 r. włącznie

I. Wyciąg z regulaminu punkt VI:

 1. System rabatowy kierowany jest do Klientów Sklepu Internetowego i dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.
 2. Do przyznania rabatu uprawnia wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.
 3. Wysokość zamówień generujących rabat, wysokości rabatów oraz ilość dni obowiązywania określa aktualna tabela rabatów znajdująca się w zakładce rabaty strony internetowej Sklepu internetowego. Przez wysokość zamówienia rozumiemy wartość brutto zamówienia, po odliczeniu rabatu, który już Klient posiada.
 4. W przypadku zmian wartości w tabeli rabatowej, nabyte rabaty nie ulegają zmianom.
 5. Rabat obowiązuje dla wszystkich kolejnych zamówień na kwotę powyżej 115 zł brutto złożonych w okresie obowiązywania rabatu.
 6. Okres obowiązywania rabatu liczony jest od dnia potwierdzenia Zamówienia.
 7. Rabat przydzielany jest:Ceny widoczne na stronach sklepu są cenami nieuwzględniającymi rabatu – rabat dla Zamówienia przeliczany jest każdorazowo po aktualizacji koszyka.
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty,
  2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po nadaniu przesyłki.
 8. W przypadku nabycia prawa do kilku różnych poziomów rabatów, naliczany jest rabat najwyższy.
 9. Przyznane rabaty nie sumują się.
 10. Rabat liczony jest od kwoty netto każdego z zamówionych produktów.
 11. Rabat obejmuje wyłącznie ceny produktów. Nie dotyczy kosztów przesyłki.
 12. Rabat przyznawany jest dla konkretnego konta a nie osoby.
 13. System rabatowy obowiązuje na czas nieokreślony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w naliczaniu rabatów w zależności od polityki cenowej producentów towarów oferowanych w Sklepie Matopat24 oraz sprzedaży produktów i zestawów produktów w cenach promocyjnych poza systemem rabatowym. Zmiany w naliczaniu rabatów i sprzedaży w cenach promocyjnych, o których mowa w zadaniu poprzednim, nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień."

Tabela przedstawiająca kwoty uprawniające do rabatu, wysokość rabatu oraz czas trwania. Tabela rabatów obowiązująca od 2010-03-01

 • Powyżej kwoty 200 zł - 2% rabatu na okres 60 dni
 • Powyżej kwoty 400 zł - 3% rabatu na okres 60 dni
 • Powyżej kwoty 800 zł - 4% rabatu na okres 60 dni
 • Powyżej kwoty 1500 zł - 5% rabatu na okres 60 dni

  Rabat ten obowiązuje na kolejne zamówienia przez 60 dni od dnia w którym klient uzyskał prawo do rabatu.

Regulamin obowiązujący od dnia 16 maja 2019 r. włącznie

I. Wyciąg z regulaminu punkt VI:

 1. Sprzedawca może przyznać Klientowi rabat na określone Towary znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego.
 2. Do przyznania rabatu uprawnia wyłącznie Zamówienie złożone poprzez stronę internetową Sklepu internetowego.
 3. Towar objęty rabatem, wartość zamówienia uprawniającego do rabatu, wysokość rabatu oraz okres obowiązywania rabatu określa każdorazowo informacja dotycząca promocji i rabatów znajdująca się na https://www.Matopat24.pl/content/18-Rabaty strony internetowej Sklepu internetowego. Rabat dotyczy jedynie ceny Towaru.

II. Uprawnienia rabatowe przysługujące po 15 maja 2019 r.

Klienci, którzy na dzień 15 maja 2019 r. posiadali uprawnienia rabatowe otrzymają przedłużenie przyznanego rabatu do dnia 31.08 2019 r. Informacja o rabacie i ewentualnej konieczności wpisania kodu rabatowego w koszyku pojawi się przy każdym produkcie objętym programem dnia 16 maja 2019r.  

Do dnia 01.09.2019 r. zaproponowany zostanie nowy system rabatowy.

III. Możliwość wnioskowania o przyznanie rabatu indywidualnego 

Klienci, którzy nie posiadają uprawień rabatowych na dzień 15 maja 2019 mogą je nabyć po spełnieniu poniższych warunków.

Rabaty przyznawane są w oparciu o wartości składanych zamówień. Okres ważności rabatu jest ustalany indywidualnie. Rabat obowiązuje dla wszystkich kolejnych zamówień na kwotę powyżej 115 zł brutto złożonych w okresie obowiązywania rabatu.  Ich wysokość jest następująca:

 • Dla zamówień powyżej 300 zł brutto - 2% rabatu
 • Dla zamówień powyżej 400 zł brutto - 3% rabatu
 • Dla zamówień powyżej 800 zł brutto - 4% rabatu
 • Dla zamówień powyżej 1500 zł brutto - 5% rabatu
 • Dla zamówień powyżej 1500 zł brutto - rabat negocjowany indywidualnie

W celu uzyskania rabatu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z obsługą sklepu.